Klachten


Indien u een klacht heeft, dient u deze eerst met mij te bespreken.Ik zal er altijd naar streven om problemen in goed overleg te bespreken en samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Als wij er samen niet uit komen, kunt u zich met uw klacht wenden tot de klachtenfunctionaris via klachtenregeling.nl of bel naar 085-4858560. De klachtenfunctionaris kan u naar wens helpen bij het indienen van de klacht en bespreekt de klacht met mij als zorgverlener. Vervolgens vertelt de klachtenfunctionaris u binnen 2 weken of er een oplossing is. Als er een oplossing is, stopt hier de klachtenprocedure.

Als er geen oplossing is, wordt de klacht officieel in behandeling genomen. De klachtenfunctionaris informeert u over de datum van behandeling. Ook vertelt hij of er een persoonlijk gesprek zal plaatsvinden of er alleen een schriftelijke toelichting nodig is. Eventueel worden deskundigen betrokken bij de behandeling van de klacht.

Ik zal vervolgends u binnen zes weken een schriftelijke mededeling sturen, waarin de redenen, de beslissingen en de maatregelen naar aanleiding van de klacht staan. Als u zich hier in kunt vinden stopt hier de klachtenprocedure.

Als u zich hier niet in kunt vinden, kunt u in beroep gaan bij de geschilleninstantie. Ik ben aangesloten bij Stichting Klachtenregeling. Als de klacht door de geschilleninstantie gegrond is verklaard, stuur ik u binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak van de geschilleninstantie een schrifelijke reactie, samen met een afschrift van de klachtenfunctionaris. Als de klachtenfunctionaris ook advies heeft gegeven over maatregelen die getroffen kunnen worden, beschrijf ik ook hoe ik daar mee om ga. Daarmee stopt de klachtenprocedure.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van veranderingen binnen cursussen en meer.

Vul hieronder uw email adres in en ontvang maandelijks een nieuwsbrief met updates over curussen en meer.

*indicates required