Organisaties

organisatie ontwikkeling en teamcoaching


vreugde en natuurlijke flow terug in het (directie-)team of de organisatie

Wat als vreugde en natuurlijke flow uit het werk of uit het team/de organisatie is verdwenen. Wat als samenwerking niet meer stroomt. Als het hard werken is om doelen te bereiken en het dan nog niet lukt.

Vaak hebben zich in het verleden van een organisatie gebeurtenissen voorgedaan die in het hier-en-nu op een onbewuste laag doorwerken. Gebeurtenissen die de organisatie op een bepaalde laag hebben beschadigd. Mensen die nu de organisatie of het team vormen, voelen op een onbewuste laag deze beschadiging. Zij voelen die energie. Onbewust reageren zij daarop en brengen het daardoor naar de oppervlakte. Met alle gevolgen vandien: de natuurlijke flow is verdwenen.

Ik werk met IZR. IZR staat voor Interactieve Zelf-Resonantie. Het is een ervaringsgerichte psychotherapeutische methode, ontwikkeld door Margriet Wentink, gebaseerd op het werk van dr. Franz Ruppert. 

In deze methode, wordt het verlangen naar verandering geformuleerd in ‘een zin’. Deze zin is opgebouwd uit woorden. Woorden die door het team zorgvuldig gekozen worden. Woorden die naast hun letterlijke betekenis ook onbewuste lagen van de individuen, van het team, van de organisatie in zich dragen. In een IZR-proces worden deze onbewuste lagen zichtbaar. 

Voor de woorden uit ‘de zin’ worden resonantiepersonen gekozen uit de deelnemers aan het IZR-proces.  Deze nemen plaats in de ruimte en gaan resoneren met het woord. Resoneren is niets anders dan waarnemen wat je voelt en dat tot uitdrukking brengen in lichaamstaal, via gebaren, houding of beweging of in woorden. Hierdoor gebeurt er iets in het onderlinge contact, tussen de vraaginbrenger en de resonantiepersonen en tussen de resonantiepersonen onderling.

In de onderlinge uitwisseling wordt zichtbaar welke ervaringen en gebeurtenissen, welke werkwijzen/patronen, op welke manier in het team en de organisatie spelen. Ook wordt gedurende het proces zichtbaar waar mogelijkheden tot groei, tot de oplossing van het probleem liggen. Via de resonantiepersonen wordt dit tot leven gebracht, wordt het team, de organisatie een spiegel voorgehouden. 

In het IZR-proces doorlopen we de weg van de drie O’s: 
het Ontmoeten van de onverwerkte gebeurtenissen in het team/de organisatie;
het Ontmaskeren van de patronen en werkwijzen in het team/de organisatie die het oude in stand houden en
het Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om de doelen te bereiken.

Het doorlopen van een dergelijk proces, biedt het team of de organisatie een hernieuwde energie, waarmee vreugde en natuurlijke flow er weer zijn. Van daaruit kan een nieuwe groei worden doorgemaakt, kunnen doelen moeiteloos, met passie en bezieling bereikt worden.

Contact

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van veranderingen binnen cursussen en meer.

Vul hieronder uw email adres in en ontvang maandelijks een nieuwsbrief met updates over curussen en meer.

*indicates required