Privacy


Persoonsgegevens:

Ik leg de volgende persoonsgegevens vast in een cliëntendossier:

  • naam, adres, postcode, woonplaats
  • geboortedatum
  • telefoonnummer en emailadres
  • bij minderjarige cliënten leg ik ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders vast
  • huisarts: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
  • met betrekking tot de gezondheid leg ik het medicijngebruik, rookgedrag, alcoholgebruik en verslavingen vast

 

Doeleinden van de vastgelegde persoonsgegevens:

  • om je tijdens je traject goed te kunnen begeleiden houd ik een dossier bij waarin de voortgang van je proces wordt vastgelegd
  • ik bewaar het dossier 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.
  • ik houd mij aan het wettelijk geregelde beroepsgeheim.

Ik ben zzp-er en daarmee de enige die toegang heeft tot de dossiers. Wanneer ik dat voor een goede begeleiding van de cliënt nodig heb, bespreek ik diens casuïstiek met collega's of in intervisiegroepen. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 

Hoe wordt de cliënt geïnformeerd:

De cliënt heeft binnen de muren van de praktijk recht op inzage in het dossier; de cliënt dient toestemming te geven voor het delen van informatie uit het dossier met derden (huisarts, specialist, andere derden in geval van doorverwijzing). Dit is vastgelegd in de coachingsovereenkomst.

Ik gebruik het emailadres van de cliënt voor het toesturen van mijn nieuwsbrief met informatie over het aanbod in mijn praktijk indien zij daar toestemming voor hebben gegeven. De cliënt kan zich te allen tijden uitschrijven. Voor het versturen van mijn nieuwsbrieven gebruik ik mailchimp. Met mailchimp heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten t.b.v het versturen van nieuwbrieven, waarin de privacy van mijn cliënten gewaarborgd is.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens en dossier:

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd met een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntenbestanden. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daarnaar handelen.

 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van veranderingen binnen cursussen en meer.

Vul hieronder uw email adres in en ontvang maandelijks een nieuwsbrief met updates over curussen en meer.

*indicates required