Wonderen - Het heilige in het alledaagse


leven naar je eigen heilige kern

Wonderen

Het ware grote houdt zich schuil,
in alledaagse dingen,
het kleurt de dag en spreekt zich uit,
in wat de vogels zingen
(Toon Hermans)

Vanaf het voorjaar tot aan de zomer 2023 heb ik met veel liefde en plezier de workshopcyclus 'wonderen - je fundament' gegeven. Hier is het fundament gelegd om wonderen te ervaren in het dagelijks leven. Het fundament, waarin je je leven werkelijk aanneemt en jezelf ontvangen hebt in alles wat je bent: je hoogste licht, je overlevingsmechanismes (die je nog dienen) èn je pijn.

In het voorjaar van 2024 starten we ‘het heilige in het alledaagse’ en gaan we een stapje verder. Je bent (grotendeels) bevrijd van ‘hoe het hoort’ volgens je familie van herkomst of de maatschappij. Vanuit deze vrijheid, geef je je eigen leven vorm. Vanuit autonomie èn vanuit je aangeboren heilige puurheid. Daarmee ga je de grootsheid, het heilige van jezelf en je leven ervaren in het dagelijkse leven. De wonderen van jouw leven.

In deze workshopcyclus onderzoek je je puurheid, het heilige, je integriteit, aan de hand van een aantal zielseigenschappen (uit de Joods spirituele stroming Mussar) die de basis vormen om het heilige in het alledaagse te kunnen ervaren. Deze workshopcyclus is een onderzoek in jezelf hoe je deze zielseigenschappen belichaamt. In het alledaagse. 

Het volgen van ‘het fundament' is geen vereiste om deel te kunnen nemen aan ‘het heilige in het alledaagse’. Tijdens een gesprek onderzoeken we samen waar je nu staat in jouw leven en of je deze reis in het voorjaar kunt gaan maken. Wat is dienend voor jou en staat in dienst van jouw hoogste goed? Dat is hierbij leidend.

Persoonlijk verrijking

Wat dit onderzoek mij brengt is een rijker leven, met meer verbinding. 
Door een tijdlang één van de zielseigenschappen te onderzoeken, ontdek ik gedrag dat niet congruent is met die eigenschap, met mijn eigen innerlijke normen en waarden, mijn aangeboren puurheid. Door met compassie deze incongruentie in mijzelf ten diepste te ervaren en voelen, met besef van mijn werkelijke zelf en het verlangen dat te leven, heb ik de mogelijkheid te kiezen. En elke keer dat ik kies om mijn aangeboren heilig puurheid te leven, kom ik in een nieuwe creatie, in een nieuw leven terecht. Een leven dat meer recht doet aan wie ik werkelijk ben. Daardoor wordt mijn leven rijker: ik ervaar diepere, gelijkwaardigere, meer open en zachtere verbindingen in mijzelf en met anderen, de natuur, de aarde en het universum/het Goddelijke.

 

Werkwijze

De cyclus bestaat uit 6 themadagen en een optionele 7e dag (stilte). 

De 6 dagen beginnen met een begeleide meditatie, waardoor je kunt landen in jezelf en in het groepsveld. Daarna volgen in de ochtend een aantal werkwijzen als helend schrijven, delen, helend tekenen, kleine oefeningen die het thema van de dag verder uitdiepen. Hierin kan iedere deelnemer zichzelf ontdekken rondom het thema van die dag. 

In de middag werken we met Interactieve Zelf Resonanties. Enkele personen uit de groep kunnen een diepgaander proces op het thema van de dag doen (iedereen komt gedurende de cyclus een aantal keer aan de beurt). Met Interactieve Zelf Resonanties ontdek je patronen die je misschien al vroeg in je leven hebt gevormd, omdat ze ‘daar en toen’ passend waren voor de omstandigheden waarin je verkeerde, maar die je in het ‘hier en nu’ kunnen belemmeren. Tijdens een IZR-proces ontmoet je delen, gevoelens en drijfveren van jezelf, waardoor je jezelf beter begrijpt, gevoelens kan toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen. Het doel is dat je de zeggenschap terug wint over jezelf en je eigen leven. Mildheid en compassie met jezelf en anderen zijn daarbij sleutelwoorden.
(Voor meer informatie over IZR, zie https://ingemoll.nl/interactieve-zelf-resonantie.)

Na afloop van een thema dag wordt de opname van de begeleide meditatie van die dag opgestuurd. Om je zelfonderzoek te verdiepen worden er soms ook opdrachten meegegeven voor de periode tussen de cursusdagen.

De stiltedag vindt plaats op een andere plek in de natuur, in de omgeving van Baarn, en krijgt een andere invuling.

 

Samenwerking Inge Moll en Kim de Groot

Inge Moll is ontwikkelaar en hoofdtrainer in deze workshopcylcus, met Kim de Groot als co-trainer. Kim heeft een prachtig liefdesveld met een stevige bedding. Samen zetten wij elke workshopdag het energetisch veld. Kim ondersteunt de dagen in praktische zin (rond binnenkomst, lunch en vertrek) en zal daarnaast ook in de processen en oefeningen (mee) begeleiden.
De workshopcyclus wordt gegeven in de praktijkruimte van Kim. 
Voor meer informatie over Kim, zie: Praktijk voor Psychologie en Levenstherapie in Baarn - Terra & Lou (terraenlou.nl)


Aanmelding

Je kunt je aanmelden via onderstaand inschrijfformulier of via inge@ingemoll.nl.
Na inschrijving krijg je een intakeformulier toegestuurd en hebben we contact om te kijken of onze verwachtingen van de workshopcyclus bij elkaar passen.

 

7 dagen, 7 thema’s

De onderstaande thema's komen aan bod. De volgorde waarin de thema's aan bod komen stemmen we nader af.

Nederigheid
Nederigheid gaat over het innemen van je gerechtvaardigde ruimte. Ruimte van je ego in dienst van je Hoger Zelf, ruimte van Jezelf in relatie tot anderen. Daarbij zijn een gezonde zelfkennis, eigenwaarde, innerlijke liefde en zelfrespect van belang: een eerlijke inschatting van wie je bent. 
Deze dag gaat over uitgebalanceerde zelfkennis als basis voor je relatie tot anderen.

Waarheid
Waarheid heeft betrekking op het zuiver bezien van een situatie waar je zelf ook deel van uitmaakt. 
Je hart is kritisch, onderscheidend, wijs en daarmee een goed kompas. 
Deze dag brengt je in jouw wijze hart om je eigen waarheid te voelen en je de weg te wijzen in je dagelijkse leven, waarin soms geen zwart-wit antwoorden bestaan.

Eenvoud
Eenvoud gaat over ‘tevreden met mijn deel’, het ontdekken wat werkelijk waardevol is. Eenvoud gaat ook over vertrouwen. Vertrouwen dat je wordt voorzien van precies dat wat je nodig hebt en aankunt (zowel liefde als tegenslagen). Vertrouwen geeft je het vermogen te handelen vanuit een plek zonder angst.
Deze dag brengt je de eenvoud van het leven te zien en aanvaarden, met meer vertrouwen te leven.

Dankbaarheid
Dankbaarheid is het goede herkennen, ook in moeilijke situaties. Wanneer je je op de tekortkomingen in het leven richt, is er eindeloze ontevredenheid. Een dankbaar hart daarentegen, richt zich op bronnen die je hebt, niet op wat je tekortkomt. 
Deze dag laat je dankbaarheid als levende werkelijkheid in je hart ervaren. 

Eer en Compassie
In het eren van jezelf en de ander, zie je de ziel die intrinsiek heilig is, ondanks daden waar je kritisch over bent en fouten en tekortkomingen die je veroordeelt. 
Compassie gaat over dichtbij staan, compassie voor jezelf, voor waar je bent en wat je voelt. Compassie gaat ook over dichtbij de ander staan, wat de ander voelt. Het verbindt je zodanig met de innerlijke ervaring van een ander dat je de ander niet langer ziet als afgescheiden van jou. 
Deze dag laat je voelen dat jijzelf en de ander in essentie heilig zijn.

Ordening
Ordening creëert innerlijke richting en brengt je in je centrum. Het gaat over het vinden van de middenweg tussen chaos en te veel structuur. Ordening brengt overeenstemming tussen je persoonlijke wil en je Goddelijke wil. 
Deze dag brengt je op één lijn met je Goddelijke wil.

Optionele dag: Stilte
De ziel heeft stilte nodig. Wanneer je regelmatig een stap terug doet, borrelen mogelijkheden, inzichten en opvattingen op. 
Woorden kunnen zowel helend als vernietigend zijn. Een wijs mens weet wat, wanneer te zeggen en wanneer stil te blijven. 
Deze dag brengt je naast stilte in je spreken ook contemplatieve stilte.

 

Praktisch:

 • tijden: van 10.00-17.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
 • data: worden later ingepland. Verwachte start is het voorjaar 2024
 • locatie: Zandvoortweg 41A, Baarn, 
  de optionele stiltedag in de omgeving van Baarn
 • investering: 6 dagen € 950,00
  extra optionele dag (stilte) erbij: € 1050,00
 • inschrijven voor (nader te bepalen)
  annuleren: tot 4 weken van tevoren kostenloos
  Tot 2 weken van tevoren wordt 50% van cursusprijs in rekening gebracht
  Binnen 1 week van tevoren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht
 • lunch en drankjes: iedere deelnemers maakt een bijdrage voor de gezamenlijke lunch (potluck), Er is koffie en thee met iets lekkers en voor soep bij de lunch
 • minimaal 4, maximaal 8 mensen

Schrijf je in voor deze cursus!

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van veranderingen binnen cursussen en meer.

Vul hieronder uw email adres in en ontvang maandelijks een nieuwsbrief met updates over curussen en meer.

*indicates required